Referensobjekt


Exempel på Vägbyggen

E6     Hogdal - Nordby.
E6     Skee-Värmlandsbro
E6     Falkenberg


E18   Köping

E20   Läggesta
E20   Laxå


Värmdöleden 222

Nissastigen Torup

Väg 27 Borås

E 45 Nol-Nödinge

E 45 Bohus

E 45 Surte

Järnvägsbyggen

Arlandabanan Odensala

Nynäsbanan Jordbro
Svealandsbanan Barva

Grödingebanan

Mälarbanan Läggesta
Finnerödja

Västkustbanan:   Himle, Tångaberg, Stråvalla, Räfsnäs, Ölmevalla och Falkenberg

Norge/Vänerbanan: Prässebo, Nygård,Nol, Nödinge,Bohus

Landvetter flygplats (tillbyggnad av plattan)

 


Väg 45 Nol-Nödinge 
( Foto L. Hellsing NCC )


Salvtäckning ( Foto M. Hermansson )

D7 Adam
Väg 45 Surte


Norge/Vänerbanan Nol-Nödinge

Sidlayout Lisa, senast uppdaterad 2011-01-28